Училището предлага

  • Целодневна форма на обучение;

  • Ранно чуждоезиково обучение;

  • Участие в различни проекти: “УСПЕХ”, “С грижа за всеки ученик”, “Твоят час”, “Без свободен час”, “Училищен плод”, Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полиция, насочено към училищата и образователните институции”;

  • Безплатна закуска за учениците до 4-ти клас;

  • Столово хранене за целодневното обучение.