Прием

Прием І клас

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием – І клас

Ръководство за родители на първокласници

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Имате първокласник?
Тук ще получите информация за приема на първокласници през 2017 г.

ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

Тук ще получите повече информация за приема на ученици в пети клас.

 Прием V клас

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием -V клас

Ръководство за родители на петокласници