Преподаватели

Ръководство

Директор: Теодора Трендафилова Иванова

ЗДУД: Боряна Петрова Първанова

Списък  на педагогическия персонал през учебната 2020/2021 г.

Филонка Живкова Горанова,                                  Учител в начален етап на основното образование;

Мариана Ангелова Герасимова- Дамянова,      Старши учител в начален етап на основното образование;

Соня Владимирова Миленкова                           Старши учител  в начален етап на основното образование;

Илияна Любенова Макаринова-Петрова,   Старши учител в начален етап на основното образование;

Елизабета Салтирова Тасева,                             Старши учител в начален етап на основното образование;

Цветан  Благоев Михов,                                        Старши учител – ЦОУД в начален етап на основното образование;

Пламена Георгиева Чубурова,               Старши учител в начален етап на основното образование – физическо възпитание и спорт;

Костадинка Стефанова Илиева                         Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ;

Любка Валериева Фильова                                         Учител, общообразователен предмет  – английски език;

Пенка Илиева Петрова                                          Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика и инф. технологии;

Нанси Недкова Георгиева                         Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – история и цивилизации, география и икономика и музика;

Ани Асенова Иванова                               Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – физика, химия и , човекът и природата, биология;

Елена Димитрова Авелска,                                Старши учител – ЦОУД в начален етап на основното образование;

Надя Тонева Илиева,                                Учител – ЦОУД в начален етап на основното образование;

Розелия Иванова Петрова                                        Старши учител – ЦОУД  в прогимназиален етап;

Михаил Тихомиров Фидосиев                                Старши учител – ЦОУД в прогимназиален етап;

Наташа Огнянова Илиева                                         Учител  –  ЦОУД начален етап на основното образование