Обучение

Проведените инициативи за отбелязване на 19.11. 2017 г. Световен ден на възпоменание за жертвите от ПТП в Трето основно училище „Иван Вазов”, град Берковица

        С Резолюция на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.
През 2017 година календарният ден за възпоменание е 19 ноември. 

В името на живота, обединихме усилията си и дадохме своя принос за безопасността и за намаляване на жертвите и пострадалите в движението по пътищата чрез инициативите:

  • Класните ръководители  на учениците от Іа, ІІа и ІІб класове  проведоха практическо занятие – “Аз пресичам безопасно”.    ➡   Снимки
  • Пламен Панайотов – Инспектор Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Берковица припомни чрез викторина на нашите ученици от VІа клас практическите препоръки по пътна безопасност, чието усвояване и спазване изгражда защитно поведение у тях.   

  • Учениците от VІІа и VІІб класове се състезаваха, разделени на  отбори, като активно се включиха при реденето на пъзели с пътни знаци. 

Pages: 1 2 3