Проекти

В Трето ОУ „Иван Вазов”  през учебната 2020/2021 г. стартира ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ по Приоритет 5. Реализиране на дейности  за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация по КП 33.19 – 2020. на Центъра за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 

ТАБЕЛА НА ПРОЕКТА:

Група “Аз и светът около мен” с ръководител Цв. Михов

Група “Здрав дух и здраво тяло” – ръководител Розелия Петрова/Пламена Чубурова от 18.02.2021 г.

Вокална група “Славейче” с ръководител М. Ангелова

Клуб “Аз и професиите”с ръководител М. Фидосиев

Група “Фолклор на етносите”  с ръководител Н. Илиева

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“

На 26.11.2020 г. в Детски център „Камбанка“, град Берковица, се проведе обучителен семинар на тема: „Форми за взаимодействие в мултикултурна среда“ по проект „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, Приоритет 5. Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация, КП 33.19 – 2020, Договор № БС 33.19-5-002/30.09.2020 г. на ЦОИДУЕМ. Лектор бе г-жа Йонка Данова – образователен експерт на център „Амалипе“. Тя запозна у частниците със средства, методи и добри практики за работа в мултикултурна среда. Ръководителите на клубове по проекта, присъстващите родители и доброволци бяха запознати и с формите на взаимодействие в мултикултурна среда.