НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА ЗА IV И VII КЛАС

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности
  •  ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ЧЕТЕНЕ НА ТЕКСТ НА НВО В 7. КЛАС

                                           

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

  • Български език и литература – 27 май 2021 година, начало 10:00 часа
  • Математика – 28 май 2021 година, начало 10:00 часа

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕVІІ клас

  • Български език и литература – 16 юни 2021 година, начало 09:00 часа
  • Математика – 18 юни 2021 година, начало 09:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 година, начало 09:00 часа