НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА ЗА IV И VII КЛАС

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VII КЛАС съгласно Заповед № РД-09-4026/21.12.2018г. на Министъра на образованието и науката

Заповед №РД09-1709/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, VII клас  и  за определяне на график на дейноститепо приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование през учебната 2018/2019 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

  • Български език и литература – 09 май 2019 година, начало 10:00 часа
  • Математика – 10 май 2019 година, начало 10:00 часа
  • Човекът и обществото –  14 май 2019 година, начало 10:00 часа
  • Човекът и природата –  16 май 2019 година, начало 10:00 часа

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕVІІ клас

  • Български език и литература – 17 юни 2019 година, начало 09:00 часа
  • Математика – 19 юни 2019 година, начало 09:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 година, начало 09:00 часа