НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА ЗА IV И VII КЛАС

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности
  • ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В 7. КЛАС
  •  ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ЧЕТЕНЕ НА ТЕКСТ НА НВО В 7. КЛАС
  • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

                                             1. част         2. част

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

  • Български език и литература – 27 май 2020 година, начало 10:00 часа
  • Математика – 28 май 2020 година, начало 10:00 часа

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕVІІ клас

  • Български език и литература – 09 юни 2020 година, начало 09:00 часа
  • Математика – 11 юни 2020 година, начало 09:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 година, начало 09:00 часа