Обществен съвет

                                  

 Състав на Обществения съвет към Трето ОУ “Иван Вазов” – гр. Берковица

Председател: Теодора Григорова Иванова

Членове:

     Атанас Кирилов Георгиев

     Мариана Станкова Гелова

     Миленка Иванова Михова

     Албена Тодорова Луканова

Резервни членове:

Ива Антонова Видова

Галя Николова Младенова