Обществен съвет

Уважаеми родители,

Съгласно чл. 265, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  на 22 ноември 2016 г. (вторник), от 17.00 часа в учителската стая на Трето ОУ ще се проведе Общо събрание на родителите, избрани на родителските срещи на паралелките, за учредяване на Обществен съвет на Трето ОУ “Иван Вазов”, град Берковица.
                                        Бъдете наши партньори! Очакваме Ви!

 

 Състав на Обществения съвет към Трето ОУ “Иван Вазов” – гр. Берковица

Председател: Теодора Григорова Иванова

Членове:

  1. Димитранка Георгиева Витанова
  2. Мариана Станкова Гелова
  3. Миленка Иванова Михова
  4. Елеонора Чавдарова Гогова