Съобщение

Уважаеми родители,

От утре, 15.02.2021 г., учениците от VIа клас започват присъствено обучение на основание Заповед РД-01-98/ 14.02.2021, издадена от министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.   

Ръководството на Трето ОУ “Иван Вазов”

Уважаеми родители,
В Трето ОУ „Иван Вазов“, град Берковица продължава присъственото обучение за всички класове. При обсъждане на друг вариант за обучение на децата Ви, ще бъдете уведомени своевременно.
Разчитаме на Вашето съдействие, както и досега, за да се справим с проблемите, свързани с епидемичната обстановка в страната.
Заповедта на министъра на здравеопазването, относно която не се допуска смесване на деца от различни паралелки, изисква да се продължи редуването на класовете при провеждане на часовете в групите за занимална.
Бъдете здрави!
11.11.2020 г.
 

Възможност за целева помощ на семействата с деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

Актуално


ОБЯВЛЕНИЕ

Трето основно училище „Иван Вазов“ в качеството си на бенефициент по проект № BG05M2OP001-2.011-0001 по проект „Подкрепа за  успех“ финансиран  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ / 2014-2020/

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР”

За подробности тук

Заявление може да изтеглите  тук

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността “образователен медиатор” за провеждане на интервю

Резултат за избор на кандидат за длъжността “Образователен медиатор”

КАМПАНИЯ ЗА ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ

За осма поредна година фирма KWIAT организира безплатни очни прегледи за деца и ученици от 6 до 18 години. Повече за кампанията вижте  тук

Превантивни мерки с цел недопускане разпространение на COVID-19


 

Трето Основно Училище “Иван Вазов” – Берковица

Трето основно училище „Иван Вазов“, гр. Берковица съществува от 1969 год. и се намира в централната част на града.

Дългогодишната история на училището формира заслужено визията му на училище за амбициозни ученици в община Берковица.Утвърдило се е като средище на висока култура,творчество и образованост за млади и стари.Днес е водещо с постигнати много добри резултати на всички нива – външно оценяване,областни и национални олимпиади, спортни състезания.

Като централно градско училище и в бъдеще ще акцентираме върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентности.

Трето основно училище”Иван Вазов”гр.Берковица- училището, гарантиращо качествено образование за бъдещето на град Берковица.

Училището за вашите деца!