Трето Основно Училище “Иван Вазов” – Берковица

Трето основно училище „Иван Вазов“, гр. Берковица съществува от 1969 год. и се намира в централната част на града.

Дългогодишната история на училището формира заслужено визията му на училище за амбициозни ученици в община Берковица.Утвърдило се е като средище на висока култура,творчество и образованост за млади и стари.Днес е водещо с постигнати много добри резултати на всички нива – външно оценяване,областни и национални олимпиади, спортни състезания.

Като централно градско училище и в бъдеще ще акцентираме върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентности.

Трето основно училище”Иван Вазов”гр.Берковица- училището, гарантиращо качествено образование за бъдещето на град Берковица.

Училището за вашите деца!